Somekäsikirja yhdistää somestrategian ja -suunnitelman

Yksi Kuhinan suosituimpia tuotteita on Somekäsikirja, joka yhdistää sosiaalisen median strategian ja sosiaalisen median suunnitelman. Eli yksinkertaistettuna: mitä haluamme saavuttaa somessa ja miten sen teemme.

Kuhinan Somekäsikirja on ketterä projekti, jonka osa-alueet rakentuvat seuraavasti:

Kuhinan ennakkovalmistelu

Me Kuhinassa tutustumme etukäteen yrityksenne tarjoamiin materiaaleihin, kuten vaikkapa, strategiaan, viestintästrategiaan, sosiaalisen median kanaviin ja muuhun relevanttiin sisältöön. Laadimme materiaalin pohjalta rungon yhteistä workshopia varten, jolloin kallisarvoista työpaja-aikaa ei tarvitse käyttää tutun materiaalin ruoppaamiseen ja analysointiin.

Workshop 4 h

Sitten istutaan alas. Neljäksi tunniksi. Tuona aikana puristetaan ne asiat irti, mistä me pääsemme rakentamaan Somekäsikirjaa. Workshopiin kannattaa muuten ottaa sitten porukkaa organisaation eri osista: markkinoinnista, viestinnästä, johdosta, myynnistä, tuotannosta ja niin edelleen. Mitä enemmän erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia saamme kasaan, sitä tiukempi Somekäsikirja on syntymässä.

Workshopiin osallistuvien ei tarvitse olla sosiaalisen median osaajia tai edes välttämättä käyttäjiä. Työpajassamme haetaan näkemystä, kokemusta ja ajatuksia.

Somekäsikirjan työstö

Workshopin jälkeen sulkeudumme Kuhina-kammioon ja tiristämme työpajan materiaalista, pohjatiedoista ja omia työkalujamme käyttäen Somekäsikirjan ensimmäisen version. Ensimmäinen versio valmistuu luettavaksi viikon sisään workshopista. Sen jälkeen Somekäsikirja työstetään palautteen perusteella seuraavaan versioon ja seuraavaan ja edelleen valmiiksi.

Millainen valmis tuote sitten on?

Somekäsikirjan perusrakenne on seuraava:

  • Mikä ihmeen Somekäsikirja eli lyhyt tietopaketti käsillä olevasta tuotoksesta.
  • Tavoitteet eli mitä haluamme saavuttaa sosiaalisen median avulla.
  • Pääviestit ja teemat eli mitkä asiat somen avulla pitää saada ainakin kohderyhmän tietoisuuteen. Nämä pääviestit ja teemat lähtevät tietenkin yrityksen strategiasta ja toiminnasta.
  • Kohderyhmä eli ketä haluamme tavoittaa.
  • Äänensävy eli miten puhuttelemme kohderyhmäämme.
  • Kanavat eli missä sosiaalisen median kanavissa olemme nyt, miten siellä toimimme, missä haluaisimme vielä olla ja miten siellä toimia.
  • Suunnitelmallisuus eli miten sosiaalisen median tekemisestä tehdään suunnitelmallista. Miten päivitämme, miten usein ja millä tavalla.
  • Mittaaminen eli miten onnistumistamme sosiaalisessa mediassa mitataan ja mitä mittareita seuraamme.
  • Resursointi eli kenen/ keiden vastuulla some on.
  • Sosiaalisen median mainonta eli miten mainostamme sosiaalisessa mediassa.

Tämän lisäksi Somekäsikirjaan voidaan liittää teidän yrityksenne erityisesti toivomia palasia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi somekriisiohjeet tai GDPR:n vaikutukset sosiaaliseen mediaan.

Miksi Somekäsikirja?

Kun asiat kirjataan yhdessä ylös, laaditaan suunnitelma, mietitään kanaville oikeat tavoitteet ja tapa toimia sekä mietitään sitä, miten tekemistämme mitataan, tulee tekemisestämme järkevää ja seurattavaa.

Somekäsikirja on myös työkalu, josta kuka tahansa yrityksen somea tekemään ryhtyvistä saa selkeän käsityksen siitä, miten me toimimme sosiaalisessa mediassa.

Mitä se maksaa?

Perusmuodossaan somekäsikirjan hinta on 8 900 euroa sisältäen ennakkovalmistautumisen, workshopin sekä valmiin somekäsikirjan muokkauskierroksineen.

 

Kysy lisää:

VILLE KORMILAINEN
Johtaja, Tekir Kuhina

ville@tekir.fi
p. 040 743 0003

Voit myös varata Villeltä soittoajan

 

 

Allekirjoitus_Ville-1