Me Kuhinassa räätälöimme aina kaikki valmennukset organisaatioon sopivaksi ja mitä enemmän pohjatietoa meillä on käytettävissä, sitä paremmin valmennus yleensä vastaa kokonaisuutta. Kokosimme lyhyen muistilistan asioista, joita sinun kannattaa ottaa huomioon somevalmennusta ostaessasi.

Kiinnitä siis ainakin näihin asioihin huomiota:

Minkälaista koulutusta tarvitsette?

Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa valmentaa sosiaalisesta mediasta. Siksi tarve valmennukselle kannattaakin määritellä mahdollisimman tarkasti esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Haluatteko valmennusta organisaation somekanavien tehostamisessa vai onko tarve enemmänkin esimerkiksi henkilöstön oman someaktiivisuuden lisäämisessä? Eli pohdi valmennuksen tavoite huolella.
 • Mitkä kaikki sosiaalisen median kanavat ovat yrityksenne kannalta relevantteja? Usein perusmuotoisessa valmennuksessa käydään vähintäänkin pintapuolisesti läpi kaikkein tärkeimmät somekanavat, mutta mitä tarkemmin kanavatoiveita on määritelty, sitä helpompi koulutusta on räätälöidä. Tällöin saatte siis mahdollisimman paljon vastinetta rahoillenne.
 • Millainen on osallistujien osaamistaso? On eri asia valmentaa kokenutta markkinointiorganisaatiota kuin vaikkapa koko yrityksen henkilöstöä. Osaamisen kartuttamiseksi kannattaa tehdä kysely kaikille osallistujille hyvissä ajoin ennen valmennusta.
 • Tarvitsetteko laajempaa koulutusta yleisesti someaiheista vai onko jokin tietty teema erityisen tärkeä? Mitä tarkemmin määrittelette tarpeenne, sitä paremmin valmennuksella voidaan vastata siihen.

Käytettävissä oleva aika

Määrittele ennakolta käytettävissä oleva aika. Somevalmennus voi olla kestoltaan mitä vain puolesta tunnista koko päivän mittaisiin tai jopa useammalle päivälle jaettuihin kokonaisuuksiin. Perusmuotoinen, koko organisaatiolle suunnattu somevalmennus on tyypillisesti kestoltaan 2-3 tuntia. Tässä ajassa päästään tehokkaasti käymään läpi perusasiat, mutta mitä enemmän aikaa on käytössä, sitä syvemmälle teemoihin voidaan sukeltaa.

Valmennuksen tyyli

Usein osallistujamäärä sanelee koulutuksen tyylin. Isot, koko organisaation somevalmennukset ovat tavallisesti luentomuotoisia koulutuksia, joissa on kuitenkin runsaasti tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Pienemmän porukan valmennuksissa voidaan oheen rakentaa esimerkiksi tehtäviä, harjoituksia tai workshopeja, joissa opittua teoriaa päästään hyödyntämään myös käytännössä.

Valmennuksen jatko

Valmennusta suunnitellessa kannattaa miettiä myös mahdollisia seuraavia askeleita. Usein valmennus toimii innoittajana sosiaalisen median tehokkaampaan hyödyntämiseen, mutta asioiden ja uusien tapojen omaksuminen vaatii aikaa ja usein myös jatkovalmennuksia tai vaikkapa workshopeja pienemmällä porukalla. Mieti siis ennakkoon myös mahdolliset jatkosuunnitelmat.

Valmentaja

Selvitä ennen valmennusta myös se, kuka organisaatioonne on tulossa valmentamaan ja millainen tausta hänellä on sekä valmentajana että sosiaalisen median osaajana. Meillä Kuhinassa valmennuksia somepuolelle tekevät pääasiassa Kuhinan johtaja Ville Kormilainen sekä viestintäkonsultti Anu Mikkola. Voit tutustua Villeen ja Anuun täällä.

Koulutuksen ostajan muistilista:

 • Mikä on valmennuksen tavoite?
 • Mitkä kanavat ovat tärkeitä?
 • Mikä on valmennuksen kohderyhmä?
 • Valmennukseen osallistuvien osaamistaso?
 • Mitkä teemat sosiaalisessa mediassa ovat erityisen haasteellisia?
 • Valmennukseen käytettävissä oleva aika?
 • Valmennuksen toivottu tyyli?
 • Valmennuksen mahdollinen jatko?
 • Toiveet valmentajalle ja valmentajasta

 

Voit tutustua Kuhinan somevalmennuksiin täällä ja muista, että räätälöimme aina kaikki valmennukset toiveittesi mukaiseksi.

 

Me Kuhinassa valmennamme vuositasolla satoja asiakkaitamme sosiaalisen median saloihin. Tyypillisin valmennus on usein koko organisaation somevalmennus, mutta valmennamme myös asiantuntijabrändin rakentamisessa, vaikuttajamarkkinoinnissa, sosiaalisessa myynnissä tai vaikkapa eri kanavien hyödyntämisessä omassa sosiaalisen median tekemisessä.