Hyvän ja toimivan sisällön ytimessä on sisältöstrategia. Sisältöstrategia on työkalu, jossa määritellään paitsi sisältöjen teemoja, myös konkreettisia sisältöajatuksia, kohderyhmiä, tavoitteita sekä tavoitteiden mittaamista.

Sisältöstrategia jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:


1. Tavoite

Sisältöjä ei kannata miettiä ilman tavoitteita. Hyvä tavoite on samaan aikaan riittävän tarkka, mitattava, saavutettavissa oleva, relevantti ja aikaan sidottu.

Tarkka tavoite ei ole ”hyvä myyntivuosi” tai ”enemmän kävijöitä verkkosivuille”, vaan tarkan tavoitteen pitää kuvata hyvin selkeästi, mitä tekemisellä tavoitetaan. Jos halutaan lisää kävijöitä verkkosivuille, pitää määritellä kuinka paljon tai kuinka paljon kasvua lähtötilanteesta. Hyvän myyntivuoden tarkka tavoite on selkeät euromäärät: mikä riittää tekemään hyvän myyntivuoden.

Tavoitteiden pitää olla riittävän kunnianhimoisia, mutta myös realistisia. Verkkosivuilta tulevien liidien määrän kasvattaminen kuukausitasolla kymmenestä 2000:een on tuskin realistinen eikä kovinkaan motivoiva. Eli pidä pää korkealla ja tavoitteet järkevällä tasolla.

2. Ostajapersoonat

Ensimmäinen askel sisältöstrategiassa on kohderyhmän miettiminen. Ennen blogin, webinaarin tai infograafin tuottamista kannattaa selvittää se, kenelle tuotat sisältöä. Hyvän sisältöstrategian ytimessä onkin vahva käsitys ostajapersoonista. Ostajapersoona on puolikuvitteellinen kuvaus asiakkaastasi.

Ostajapersoonat ovat olennainen osa sisältöstrategiaa. Usein puhutaan kohderyhmistä, jotka jäävät monesti liian pinnalliseksi. Esimerkiksi b2b-yrityksen päättäjä ei ole oikeastaan kovinkaan tarkka kuvaus asiakkaasta. Ostajapersoonan määrittelyssä aloitetaan ensin yritystasolta ja lopulta pääsemme henkilötasolle, eli luomme tarkan, puolifiktiivisen kuvan asiakkaasta. Tämä helpottaa jatkossa sisältöjen suunnittelua merkittävästi.

3. Teemat

Kun pohjatyö on tehty, voidaan siirtyä teemoihin eli asioihin, joista haluamme asiakkaille kertoa. Hyödynnämme teemoissa olemassa olevaa tietoa kuten vaikkapa analytiikan hakutuloksia sekä esimerkiksi myynnille usein esitettyjä kysymyksiä.

4. Äänensävy

Äänensävy eli tone of voice on tapa, jolla puhumme asiakkaillemme. Haluammeko olla leikkisä asiantuntijaorganisaatio vai mikä on oma äänensävymme?

5. Kanavat

Sisältöstrategiassa mietitään myös sitä, mistä kanavista tavoitamme asiakkaamme. Mitkä somekanavat ovat tärkeitä, mitä muita digikanavia tarvitsemme, mikä on perinteisen mainonnan tai ansaitun median rooli?

6. Resursointi

Asiat täytyy suhteuttaa myös resursoinnin näkökulmasta. Kuka tekee sisällöt ja kuinka paljon sisältöjä voimme tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla?

7. Mitattavuus

Kaiken tekemisen pitää olla mitattavaa. Tavoitteissa kannattaa olla tarkkana ja määritellä esimerkiksi someseuraajien kasvu prosentteina: ”Tavoittelemme tänä vuonna 25% enemmän seuraajia sosiaalisen median kanaviimme.”

8. Käytännön toteutus

Kun strategia on kasassa, tarvitaan myös käytännön sisältösuunnitelma. Mitä tehdään, missä kanavissa ja millä aikataululla. Eli toisin sanoen laitetaan strategia käytäntöön sisältösuunnitelman muodossa.

 

Me rakennamme sisältöstrategian yhdessä kanssasi. Sisältöstrategiaprosessi etenee Kuhinan valmistelujen pohjalta workshopiin, jossa käydään teemat keskustellen läpi. Workshopin jälkeen Kuhina tuottaa sinulle ehdotuksen sisältöstrategiasta 

Sisältöstrategian hinta on 8 900 € + alv
Sisältää ennakkovalmistelun, workshopin sekä valmiin sisältöstrategian.

 

Varaa Villeltä puhelinaika ja jutellaan lisää siitä, miten sisältöstrategia sopisi teidän yrityksenne tarpeisiin.