Vaikka markkinoinnin maailma on muuttumassa yhä digitaalisemmaksi, messut pitävät yhä pintansa – erityisesti B2B-puolella nämä ovat ainutkertaisia koko alan yhteentuovia kokoontumisia. Mutta miten tehdä messuponnisteluista markkinoinnin lisäkulun sijaan järkevä sijoitus?

 

Tavoitteiden määrittely

Mitä haluatte messupanostuksella saavuttaa? Oletteko paikalla vain, koska muutkin ovat? Jotta tuloksia voidaan mitata, täytyy myös määritellä selkeät tavoitteet. Muutama esimerkki:

  • Myynnille 20 uutta liidiä
  • Verkkosivuille lisää relevanttia iikennettä -> viikon sisällä 35% enemmän yhteydenottoja verkkolomakkeen kautta
  • Tunnettuuden kasvattaminen olemalla vahvasti läsnä siellä, missä kohderyhmä on -> 1500 jaettua mainosmateriaalia
  • Brändimielikuvan rakentaminen hyvän fiiliksen kautta -> 200 messukävijöiden someen jakamia kuvia yrityksen aihetunnisteella
  • Asiantuntija-aseman vahvistaminen omalla alalla -> 70 kasvotusten käytyä keskustelua uutuustuotteesta

 

Tulosten mittaaminen

Jotta tavoitteiden täyttymistä voidaan seurata, tulee niille määritellä mittarit. Mikä on teille relevanttia? Mikä on ylipäätään mahdollista? Digitaalisessa ympäristössä mittaaminen on monesti helpompaa, mutta myös messukäytännöissä voidaan ottaa huomioon tekemisen numeerinen seuranta. Jaettujen materiaalien määrä on selkeästi mitattavissa, mutta kasvokkain käydyt keskustelut ovatkin sitten jo ihan oma kategoriansa. Messupisteellä olevien asiantuntijoiden kanssa tulee sopia siitä, miten kohtaamiset ja keskustelut kirjataan. Muistakaa myös kontaktien yhteystietojen tallettaminen vain GDPR:n sallimissa rajoissa.

 

Lue myös:

Millainen on hyvä messuosasto?

Somen hyödyntäminen messuilla

 

Tekir Kuhina tarjoaa asiantuntijoitaan avuksenne myös messukokonaisuuden suunnittelusta – kaikki luovasta ideasta tavoitteiden asettamiseen, mittaamiseen ja tulosten analysointiin. Ota siis yhteyttä, niin jutellaan, miten saadaan teidän messupanostuksenne tuottamaan parhaalla mahdollisella tavalla.